EDUCATIE | CONSULTATIE | RESEARCH in de gezondheidszorg
Info EHBDu

Het EHBDu curriculum is gebaseerd op 20 jaren praktijkervaring met drugsincidenten in het uitgaanscircuit en richt zich continu op de vraag op de markt en actuele ontwikkelingen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van internationale (wetenschappelijke) publicaties en onderzoeken, gegevens van de Nationale Drugs Monitor, het Drugs Informatie en Monitoring Systeem, de Monitor Drugsincidenten, rapportages over trends en wijzigingen m.b.t. uitgaansdrugs en ervaringen van Unity drugsvoorlichting preventiewerkers en hulpverleners. Het "peer-led" curriculum is ontwikkeld i.s.m. het Trimbos-instituut, is zoveel mogelijk evidence - en practice-based en wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarbij wordt aansluiting gezocht met richtlijnen van de Ned. Reanimatie Raad (en het ERC), de Landelijke Protocollen Ambulancezorg, het Oranje Kruis en het Rode Kruis. EHBDu vormde het fundament voor het in Australië ontwikkelde onderwijsprogramma "Drug Related First Aid at Events" (A. van Reemst). EHBDu is opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van Ministerie van VWS en de mondiale Healthy Nightlife Toolbox.

EHBDu is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  • Alleen recreatieve middelen worden behandeld; problematisch druggebruik en verslaving komen niet aan de orde, en
  • De inhoud is gericht op acute gezondheidsverstoringen, waarmee eerstehulpverleners in hun praktijk kunnen worden geconfronteerd, en
  • De doelgroep zijn niet-professionele dienst- en hulpverleners.

De resultaten van benodigde kennis/vaardigheden van EHBDu-cursussen zijn:

  • Middelenkennis: globale werkingen, effect en gedrag, gebruikswijze, werkingsduur en verloop
  • Gezondheidsbeïnvloedende factoren: samenspel tussen middel, persoon en omgeving
  • Gezondheidsverstoringen: kennis van milde verschijnselen en ernstige beelden (bedreigde ademweg, onvoldoende ademhaling, afwijkende circulatie, bewustzijnsstoornissen, oververhitting, onderkoeling, insult, opwindingsdelier), dissociatie en psychose
  • Eerste hulp: handelingsschema, EH bij ernstige beelden, zijligging, alarmering professionele zorg.
Klik hier voor de specifieke doelstellingen.

Voor meer informatie over EHBDu-onderwijs, klik hier.
Voor de train-de-trainer cursussen EHBDu-docent, klik hier.
Voor contact met gecertificeerde EHBDu-docenten, klik hier.

Agenda

 

14 en 15 feb 13:30u Terugkomdag Docenten A en B Amersfoort

15 feb 16:30u Terugkomdag Docenten D en (17:30u) LOTUS/acteurs S Amersfoort

Vanaf maart iedere 1e en 2e dinsdag van de maand Kerncursus V met open inschrijving in Amersfoort (maart-april-juni-juli-september-oktober) en Amsterdam (mei-augustus-november)

11 en 18 april 19:00u Applicatiecursus D voor B-docenten Amersfoort


Klik hier voor terugkerende activiteiten.

 

 
  

Koppelingen