EDUCATIE | CONSULTATIE | RESEARCH in de gezondheidszorg
Accreditatie EHBDu-docenten

EHBDu-docenten kunnen geaccrediteerd worden bij het uitvoeren van andere (EH bij drugs gerelateerde) cursussen dan EHBDu, indien:

  • Dit centraal is aangevraagd door de organisatie, die de cursus verzorgt.
  • De organisatie verstrekt het cursusplan conform het didactisch model van van Gelder of soortgelijk.
  • De cursus dezelfde leerdoelen en tijdsinvestering heeft als het meest actuele curriculum EHBDu.
  • Dezelfde middelen (alcohol en drugs) worden onderwezen als het EHBDu-middelenspectrum.
  • In de cursus de samenwerking met EducareGroningen en EHBDu expliciet en zichtbaar wordt genoemd.
  • De cursus wordt (mede) uitgevoerd door een gecertificeerde EHBDu-docent.

Indien er accreditatie is verleend, dan wordt de betreffende cursus vermeld in de online melding EHBDu-activiteiten voor gecertificeerde docenten en telt mee als activiteit voor de herregistratie.

De accreditatie geldt voor een jaar en dient uiterlijk 1 december opnieuw aangevraagd te worden voor het volgend jaar.

Geaccrediteerd voor 2016

  • Rode Kruis (module EHBD in cursus Evenementenhulpverlening)
Agenda

HET TELEFONISCHE SPREEKUUR IS VOORLOPIG VERVALLEN

HET KANTOOR VAN EDUCARE IS GESLOTEN van 1-12 en van 19-30 september; gedurende deze periode wordt de mail niet beantwoord en aanvragen niet in behandeling genomen.

In 2018 vindt op vrijwel iedere 1e en 2e dinsdag van de maand de Kerncursus V plaats met open inschrijving in Amersfoort (oktober) en Amsterdam (november). De cursus vindt doorgang bij voldoende deelname. Aanmelding kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang via de mail EHBDu@EducareGroningen.nl

25 oktober 13:30u start Docentencursus EHBDu Amersfoort

14 november 13:30u Kwaliteitsdag opleidingsstaf en docenten EHBDu


Klik hier voor terugkerende activiteiten.

 

 
  

Koppelingen